บริการของเรา

  • 1. จัดหาเพื่อจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล แบบออนไลน์ สลากทุกใบ มีจริง ทุกใบ
  • 2. รับบริการสแกนสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าระบบ ของ @กองสลากออนไลน์.com โดยคิดอัตราค่าบริการสแกนเข้าระบบ (ขั้นต่ำ) กล่องละ 2,500 บาท หรือใบละ 5 บาท
  • 3. บริการรับขึ้นเงินรางวัล
หมายเหตุ: ค่าบริการเบื้องต้นรวมค่าใช้จ่ายบริหารจัดการดูแลละบบเรียบร้อยแล้ว
***เงื่อนไขการให้บริการสำหรับ ผู้ฝาก(ผู้ค้าผู้จำหน่าย) เข้าระบบสแกนจะต้องฝากสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวจริงกับทาง กองสลากออนไลน์.com เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคทาง กองสลากออนไลน์.com จะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบสลากตัวจริง ทุกใบ
กฎและเงื่อนไข ในการบริการ กองสลากออนไลน์.com
  • 1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
  • 2. จำหน่ายสลากให้กับบุลคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  • 3. รับเป็นตัวแทนขึ้นเงินรางวัลให้กับทุกรางวัล ลูกค้าจะได้รับเงินรางวัลตาม บัญชีที่ลูกค้าได้แจ้งในระบบ ไม่มีหักค่าธรรมเนียม
  • 4. ลูกค้าที่ถูกรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการโอนเงิน ผ่านบัญชีที่ลูกค้าได้แจ้งไว้แล้ว ภายใน 48 ชั่วโมง
  • 5. กรณีถูกรางวัลที่ 1 นัดรับรางวัลที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลบริษัท